Souhlas se zpracováním osobních údajů
Registrace nového uživatele

I. Úvodní ustanovení
Udělujete tímto souhlas společnosti LazNet s.r.o., se sídlem Zacpalová 27, Opava 746 01, IČ: 27791955, zapsané u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 51927 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
jméno a příjmení
název společnosti
adresu
telefonní číslo
e-mail

II. Údaje
Jméno, příjmení, název společnosti, adresu, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem evidence plnění. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let nebo po dobu 10 let od ukončení využití služeb.

III. Souhlas
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

IV. Zpracování
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

V. Práva
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
vzít souhlas kdykoliv zpět,
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.